ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေးကို လူမျိုးဘာသာမရွေး မိမိ အစီအစဉ်ဖြင့် ထိုးနှံလိုသူများအား မြန်မာနိုင်ငံ တရုတ်ကုန်သည်ကြီးများ အသင်းချုပ်မှ စီစဉ်ထိုးနှံပေးလျက်ရှိ