ဝဿန်ခါဦး တေးရေး - ဂီတနက်သန် ကိုစောညိန်း တေးဆို - ဟိန်းဇော်လင်း