မိုးပုလဲနှင့်တိမ်မိညို တေးရေး - အလင်္ကာကျော်စွာရွှေပြည်အေး တေးဆို - နှင်းနှင်းထူး