ပူးပေါင်းကာကွယ် ကိုဗစ်-၁၉ အန္တရာယ် “ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ရေး စနစ်တကျလက်ဆေးပေး”