ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များအကြောင်း သိကောင်းစရာ (ကိုဗစ်-၁၉ ဗီဇပြောင်းမျိုးကွဲ Dalta ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးပြောကြားချက်)