ပြည်တွင်းထက်ပြည်ပဈေးကွက်ကို ဦးတည်ထိုးဖောက်ဖို့ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန် ထန်းလျက်ဈေးကွက်