ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အလှူငွေနှင့် ပစ္စည်းများ ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်