လောကနန္ဒာဘေးမဲ့တောဥယျာဉ်တွင် ကမ္ဘာ့ရှားပါးကြယ်လိပ် (၈၂)ကောင်မှစတင်မွေးမြူခဲ့ပြီး ယခုအခါလက်ရှိတွင် အရွယ်စုံကြယ်လိပ် (၁၀,၄၈၄) ကောင်ရှိလာပြီ