မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား၏ တစ်နေ့တာအစီအစဉ်နှင့်နိုင်ငံတကာသတင်း