ကိုဗစ်-၁၉ ကင်းဝေးဖို့ ကံ စိတ် ဥတု အာဟာရနဲ့ ကာကွယ်ဖို့ ၊ တေးရေး- မင်းဇော် တေးဆို - ရဲထိုက် ၊ အိအိချွန်