ဆေးဖက်ဝင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ကျန်းမာရေးအစီအစဉ် “အာဟာရစုံလင် ထောပတ်သီးအာနိသင်”