မွန်ပြည်နယ်အတွင်း ဆားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် လျှောက်ထားမှုအား ယခုလ ၁၅ ရက်နေ့မှ စတင်၍ အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့အထိပြည်နယ်ဆားလုပ်ငန်းရုံးတွင်လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း