ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကူးစက်ဖြစ်ပွားနေစဉ် ကာလအတွင်း ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်မပြတ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးလုပ်ငန်းများအားလုံး၏ ၈၀ရာခိုင်နှုန်းကျော် ပြီးစီးနေပြီဖြစ်