ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းရဲ့ ၂၀၂၁ခုနှစ် (၈)လတာကာလ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့မှုအခြေအနေ