သစ္စာရှိစွာရဲရင့်ပါသော ဆရာဝန်နှင့်သူနာပြုများသို့

သစ္စာရှိစွာရဲရင့်ပါသော ဆရာဝန်နှင့်သူနာပြုများသို့
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
တေးရေး-အကော်ဒီယံအောင်မင်းနိုင်
တေးဆို-စိုးအောင် (ကောင်းကင်ပြာ)

Sunday, September 19, 2021