ရာဇဝင်ထဲက သမိုင်းအနုပညာ “လှူဒါန်းပူဇော်မှုများနှင့် မွမ်းမံခြင်းအနုပညာ”