မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ရောက်ရှိပြီး နေရပ်ပြန်ရန် အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား (၁၇)ဦးအား ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်