မြန်မာနိုင်ငံဆီကုန်သည်နှင့် ဆီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ စားသုံးသူပြည်သူများအား စားအုန်းဆီများ သင့်တင့်မျှတသော စျေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချ