မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဆည်ရေလှောင်တာတမံ စုစုပေါင်း ၂၄၅ ခုတွင် ရေဝင်ရောက်မှုအခြေအနေ စောင့်ကြည့်ရန် ၂၄နာရီ ရေကင်းချ ဆောင်ရွက်ထား