ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများသည် ကျွန်းနိုင်ငံငယ်လေးများကို ခြိမ်းခြောက်လာနေကြောင်း မောရစ်ရှ ဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြား