နိုင်ငံတကာဖက်ရှင် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုက ဖန်တီးမှုများနှင့် ဓလေ့များကို တုပထားကြောင်း ပြောကြားချက်အတွက် မှန်ကန်သည့် အသိအမှတ်ပြုမှုရရှိနိုင်စေရန် မက္ကဆီကို လက်ရက်ကန်း လုပ်ကိုင်သူများကြိုးပမ်း