မင်္ဂလာတေး (တေးရေး - တွံတေးသိန်းတန် တေးဆို - စန်းလွင်(ဒွါရာဝတီ) ၊ တက္ကသိုလ်လဲ့လဲ့)