ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ရီ ကုလသမဂ္ဂ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲညီလာခံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ (၁၅)ကြိမ်မြောက် ဝန်ကြီးများအဆင့် အစည်းအဝေးတက်ရောက်