နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများမှ နို့ဆီ၊ နို့စိမ်း၊ ထောပတ်အစရှိသည့် Product အဖြစ် အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ပြီး အရည်အသွေးရှိ တန်ဖိုးမြင့်ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်မည်