ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာအချို့ရှိ ဒေသခံပြည်သူများ ငါးခြောက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မှုကြောင့် ဝင်ငွေတိုးပွားလျက်ရှိ