မျှဝေအသိပေး ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး (ကာကွယ်ဆေးအကြောင်း သိကောင်းစရာ)