နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်မည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်