ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ စိတ်ပါဝင်စားသည့် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည်