တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် လေစွမ်းအင်နှင့် Photovoltaic အုတ်မြစ်များကို စတင်တည်ဆောက်