အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် လေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ရာ အများအပြား ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့