ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦးဗိုလ်ဌေး မြို့တော်အတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်ရေးနှင့် သန့်ရှင်းသာယာ သပ်ရပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး