နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီက ဆူပူဆန္ဒပြမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကြားနာစစ်ဆေးဆဲအမှုများ ပိတ်သိမ်းခြင်း အမိန့်အမှတ် (၁၈၇/၂၀၂၁)ထုတ်ပြန်