ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာကျော်ထွန်း ရွှေတြိဂံဇုန်နယ်နိမိတ်အား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၊ နေရပ်ပြန်များထားရှိနိုင်ရန် အဆောက်အဦကြည့်ရှု