ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဆားလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ဦးမော့လာစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးနေ