၂၀၅၀ အရောက်တွင် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုမရှိသော ရည်မှန်းချက်ကို ဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ် ချမှတ်