ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး 4K ဖြင့် (၂၄)နာရီ ထုတ်လွှင့်မည် CCTV Olympic Channel ကို CGM က မိတ်ဆက်