ပြင်ဦးလွင်တပ်နယ်၊ စစ်တက္ကသိုလ်၊ အဆင့်မြင့်စာပေပညာဗဟိုဌာနတွင် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးကွန်ဖရင့်(၂ဝ၂၁) ကျင်းပ