မျက်မှောက်ရေးရာအဖြာဖြာ ပြည်တွင်းဆေးဝါးလိုအပ်ချက်ကို အရည်အသွေးမြှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် BPI ဆေးဝါးစက်ရုံမှဆောင်ရွက်နေမှုများ