၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလအတွင်း ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း၏ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်မြောက်မှု အခြေအနေ