အီရန်သည် IAEA နှင့် အပြုသဘောဆောင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဆန္ဒရှိပါကြောင်း အလေးထားပြောကြားခဲ့