စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မော်လိုက်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဆေးထိုးရန် ကျန်ရှိသူများနှင့် ဒုတိယအကြိမ် ထိုးနှံရမည့်ပြည်သူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးများဆက်လက်ထိုးနှံပေး