ကန်ပက်လက်မြို့နယ်ရှိ CDF လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့က မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးနှင့် အလုပ်သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံးတို့အား မီးရှို့ဖျက်ဆီး