၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ နိုဝင်ဘာလအထိ မူဆယ်နန်းတော်ဂိတ်မှတစ်ဆင့် ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား စုစုပေါင်း (၁၉၆၆၇)ဦးကို လက်ခံပြီး နေရပ်ဒေသ အသီးသီးသို့ ပြန်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့