ခရီးသွားလုပ်ငန်း ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပုဂ္ဂလိက၊ အစိုးရ၊ ပြည်သူ အားလုံးပူးပေါင်း၍ ဟန်ချက်ညီညီ ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိ

Sunday, December 05, 2021