သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန အမှုထမ်းများ အခြေခံသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၄) သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို Video Conference စနစ်ဖြင့် ကျင်းပ