မျက်မှောက်ရေးရာအဖြာဖြာ (ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး အားကိုးအားထားပြုနိုင်သည့် လူမှုဖူလုံရေးစနစ်)