နိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲမှု လျော့ချရန်အတွက် စားသုံးဆီကို အကန့်အသတ်နှင့်တင်သွင်းရန် ဆောင်ရွက်နေ