ကိုဗစ်ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းစတင်လည်ပတ်ခဲ့သည့် ပြည်တွင်းသစ်သီးယို လုပ်ငန်းအနေနှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ဈေးကွက်အခြေအနေများကို အချိုတည်း သစ်သီးယိုလုပ်ငန်းမှ Founder ဖြစ်သူ မဂျူးရေဗက္ကာနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်း တင်ပြချက်