အင်းစိန်ခုံးကျော်တံတားပေါ် လုယက်မှုဖြစ်စဉ်မှ တရားခံများ ဆက်လက်ဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီးရမိ