မူဆယ်ဒေသတွင်ရှိသော မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ကို ရှေးပြေးစီမံချက်အနေဖြင့် စတင်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းရှင်များ စာရင်းဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ

မြန်မာ-တရုတ်နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်ရာတွင် ယွမ်နှင့် ကျပ်ကို ဘဏ်စနစ်အသုံးပြုပြီး တိုက်ရိုက်ပေးချေနိုင်ရန်အတွက် ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးကြီး၍ မူဆယ်ဒေသတွင်ရှိသော မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ကို ရှေးပြေးစီမံချက်အနေဖြင့် စတင်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းရှင်များ စာရင်းဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ